Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych

14 mar 2016

Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych to najważniejszy dla dziecięcych zespołów folklorystycznych sprawdzian swoich umiejętności i zarazem podsumowanie pracy zespołu.