WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

11 cze 2022

Uczniowie klas:  6, 7a, 7b i 8 uczestniczyli 6 czerwca w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pana Sławomira Orzechowskiego.

Temat szkolenia „Depresja jako niebezpieczna choroba cywilizacyjna XXI w.”

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli o przyczynach występowania depresji, jej symptomach oraz sposobach pomocy sobie i innym. Chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, co jest dowodem na to, że o tak trudnym temacie trzeba mówić i uświadamiać innych. Prowadząca warsztat zwróciła uwagę na codzienną profilaktykę zdrowia psychicznego.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.