VIII Powiatowy Konkurs Upowszechniania Pierwszej Pomocy

26 lut 2020

        W dniu 13 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Powiatowym Konkursie Upowszechniania Pierwszej Pomocy, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Bielsku- Białej.

 Przed przystapieniem do Konkursu Powiatowego w naszej szkole odbył się etap szkolny, do którego przystąpili uczniowie klasy VII i VIII. W efekcie końcowym lepsza okazała się drużyna uczennic z klasy VII w osobie Pauliny Majcher i Mai Krupy. Drużyna ta reprezentował naszą szkołę w Starostwie Powiatowym 13 listopada. Konkurs składał się z części praktycznej, w której uczniowie mieli możliwośc popisania się umiejętnościami praktycznymi z pierwszej pomocy. W konkursie tym wprowadzono również  tzw.”Rundę Specjalną”, polegającą na zaprezentowaniu przez uczniów umiejętności teoretycznych z udzielania pierwszej pomocy.W tej konkurencji najepsza okazała się uczennica naszej szkoły Maja Krupa oraz Natalia Gniłka  – uczennica Szkoły Podstawowej w Jasienicy.

         Konkurs ten dostarczył nam dużo cennych wskazówek, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, Atmosfera stworzona przez organizatorów konkursu była bardzo życzliwa i przyjazna. Młodzieży kibicowali wszyscy obecni na sali m.in p. Barbara Adamska- członek zarządu powiatu bielskiego, p.Lucyna Majewska- naczelnikWydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej,  p. Helena Byrdy- Przybyła- radna powiatowa, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  p. Wojciech Waligóra- dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego jak również obecni na sali ratownicy medyczni. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała komisja, której przewodniczyła p.Bożena Korzeniewicz – starsza pielęgniarka i równocześnie Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Epidemiologii w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym.