UKS 2

22 lut 2023

11 grudnia 2022r. został zorganizowany wyjazd na Mikołajkowe Zawody
Pływackie Santa’s Lights 2022. Z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”
Szczyrk miejsce III zdobył J. Sordyl w kategorii wiekowej 2015 stylem
dowolnym z czasem 30.34 s
Zawody odbyły się na krytej pływalni AQUARIUS w Zabrzu.