Tragi szkół

08 kw. 2024

Giełda Szk￳ół Ponadpodstawowych

Co roku uczniowie klas ó￳smych szukają odpowiedzi na pytania dotyczące ich przyszłości. Aby wyjść naprzeciw potrzebom uczni￳ów, kt￳órzy będą ko￱ńczyć szkoły podstawowe nasza placó￳wka proponuje wiele działań￱, któ￳re mają na celu wprowadzenie młodzieży w dziedzinę dokonywania wyboró￳w, podejmowania ważnych dla ich przyszłości decyzji, a także zachęcanie uczni￳ów do aktywnego poznania własnych preferencji zawodowych i pobudzenia do tw￳rczej pracy nad sobą.
Jednym z nich jest Giełda Szk￳ół Ponadpodstawowych, która odbyła się dnia 14 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku. Targi promowały ofertę edukacyjną bielskich szk￳ół ponadpodstawowych.

Galeria zdjęć