Stop agresji i przemocy –kampania

09 sty 2024

 

 

Aby zwiększyć u uczniów świadomość na temat agresji rówieśniczej oraz przemocy przeprowadzono lekcje wychowawcze oraz pogadanki poświęcona temu zagadnieniu, uczniowie kl. 4-8 stworzyli plakaty antyprzemocowe.

 

Celem kampanii jest:

  • kształtowanie prawidłowej postawy i szacunku wobec innych
  • uświadomienie niebezpieczeństw i szkodliwości, jakie mogą nieść innym nasze zachowania agresywne;
  • nabycie umiejętności konstruktywnego reagowania na przeróżne bodźce (złość, wyzwiska, przepychanki)’
  • nabycie umiejętności odmawiania;
  • nabycie umiejętności wyrażania własnego zdania;
  • zgłębienie wiedzy na temat agresji;
  • kształtowanie wiary w siebie, własne możliwości, umiejętności;
  • kształtowania odpowiedzialności za własne czyny;
  • umiejętność radzenia sobie z emocjami;
  • nabycie umiejętności gospodarowania wolnym czasem w sposób atrakcyjny.

 

 

Galeria zdjęć