Przedmiotowe Zasady Oceniania- religia

20 paź 2023

Zaady oceniania w klasie 7 SP w roku szkolnym 2023-2024

Zasady oceniania w klasie 3 SP w roku szkolnym 2023-24

Zasady oceniania w kl 6 w roku szkolnym 2023-24

Zasady oceniania w kl II SP 2 w roku szkolnym 2023-24

Zasady oceniania w kl. 8 w roku szkolnym 2023-24

Zasady oceniania z religii dla klasy 1 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023-24

Zasady ocenianiaw klasie 5 w roku szkolnym 2023-2024

Zasady_oceniania w klasie 4n SP w roku szkolnym 2023-2024