Przedmiotowe Zasady Oceniania- informatyka

19 paź 2023

informatyka klasa VIII

informatyka klasa IV (1)

informatyka klasa V (1)

informatyka klasa VI (1)