Podziękowania

14 mar 2016

Wpisy w księdze pamiątkowej zespołu świadczą o ogromnym szacunku, jakim darzą „Klimczok” jego byli członkowie, znani i szanowani ludzie polskiej kultury i polityki, m.in. Ambasadora Polski w Niemczech, Prezesa Fundacji Chopin- Szymanowski w Hadze, Starosty i Przewodniczącego RadyPowiatu Bielskiego, Starosty zaprzyjażnionego Powiatu w Niemczech , Jerzego Dudy Gracza-wielkiegoprzyjaciela zespołu, działaczy szczyrkowskich,  Ojca Kamila –wychowawcy młodzieży z Jasnej Góry , Krystyny Bochenek, Joanny Szczepkowskiej ,Ernesta Bryla, Kamila Durczoka , Olgierda Łukasiewicza, Wojciecha Dembowskiego, organizatorów Festiwali Folklorystycznych z różnych krajów Europy oraz rodzin goszczących .