Pierwsze „małe prawo jazdy”;

05 cze 2022

Każdy uczeń po skończeniu dziesiątego roku życia, powinien wiedzieć że od tego momentu do legalnej jazdy rowerem potrzebuje karty rowerowej. Bez niej według przepisów ruchu drogowego nie może pojawić się nawet na ścieżce dla rowerzystów.

Karta rowerowa –jest  wielkim wyzwaniem dla każdego ucznia klasy czwartej. Pierwszym krokiem w pozyskaniu karty rowerowej jest zaliczenie teorii dotyczącej: znajomości znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. Następny etap to zaliczenie egzaminu z teorii. A następnie przystąpienie do jazd próbnych. Etapem wieńczącym uzyskanie karty rowerowej przez ucznia jest egzamin praktyczny przeprowadzany w obecności nauczyciela technik oraz rodzica ucznia zdającego egzamin.

W tym roku w trakcie ćwiczeń praktycznych  oraz egzaminu uczniowie korzystali ze znaków drogowych zakupionych za pieniądze uzyskane z makulatury.

27 maja odbył się egzamin praktyczny. W tym roku  36 uczniom udało  się uzyskać pozytywny wynik. Rodzice obecni podczas egzaminu gorąco kibicowali swoim pociechom. Teraz pozostało już tylko dostarczenie zdjęcia  i chwila oczekiwania w celu otrzymania przez każdego ucznia swojego pierwszego „małego prawa jazdy”

Wszystkim nowym uczestnikom ruchu drogowego serdecznie gratulujemy.

Mam nadzieję, iż stworzenie namiastki miasteczka rowerowego przysłuży się kolejnym pokoleniom młodych ludzi.