Nagrody

14 mar 2016

Zespółi oprawiał artystycznie niezliczoną ilość spotkań i imprez o zasięgu środowiskowym , powiatowym /np.Dni Powiatu/, wojewódzkim/ np.Opłatek dla samorządowców i adwokatury woj. śląskiego na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego/o zasięgu międzynarodowym /np. Mistrzostwa Grup Polonijnych,Mistrzostwa Europy w ratownictwie medycznym i wiele innych.