Moja miejscowość – Szczyrk dawniej i dzisiaj.

13 wrz 2021

W klasie III zorganizowaliśmy  zajęcia mające na celu zapoznanie uczniów z historią, tradycjami , atrakcjami turystycznymi naszej miejscowości. Są to ważne elementy kształtujące u dziecka jego tożsamość oraz przynależność do lokalnego środowiska. Podsumowaniem zajęć były wykonane przez uczniów w grupach plakaty promujące Szczyrk.

                                                                                    mgr Mirosława Kubica