Hymn Szkoły

17 kw. 2023

Hymn szkoły

1. Piękne góry dookoła,
najpiękniejsze z naszych gór.
Tu nad rzeczką stoi szkoła z której
my bierzemy wzór.
Ref: Królowo Jadwigo,
tyś dla nas jest wzorem.
I pozwól byśmy strzegli
twych zasad z honorem.

2. W twoje mury nasza szkoło,
uczęszczał przed laty dziad.
Potem matki i ojcowie,
dziś młodzieży cały kwiat.

3. Od Czyrnej, od Migdała
w twoje progi wiedzie ślad.
Z tobą młodzież przebywała,
co poszła zdobywać świat.

4. Dziś po wielu, wielu latach,
człowiek o tej szkole śni.
Połączyła nas oświata
i te szkolne piękne dni.