Historia szkoły

17 kw. 2023

HISTORIA SZKOŁY NR 2 W SZCZYRKU

Początki Szkoły w Górnym Szczyrku sięgają 1909 r., kiedy powstał
kosztorys prac budowlanych oraz zezwolenie na budowę. Prace zakończyły się
ostatecznie w listopadzie 1911 r. Wtedy też rozpoczęła się aktywność
dydaktyczna placówki. Budynek przypominał wydłużona prostokątną bryłę z
dwuspadowym dachem i centralnym gankiem. Mieścił dwie sale lekcyjne i
lokum kierownika.
Od początku aktywności Szkoła przekazywała wiedzę dzieciom
lokalnych mieszkańców i prowadzała walkę z analfabetyzmem.
Po drugiej wojnie światowej budynek został przebudowany i
powiększony, co odpowiadało pilnym potrzebom rosnącej się grupy
mieszkańców. Powiększonej liczbie sali lekcyjnych towarzyszyło nauczanie w
zakresie siedmiu, ośmiu lub dziesięciu klas.
Po 1989 r. Szkoła przeszła wiele reform, stała się na pewien czas
Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, organem prowadzącym został zaś
Urząd Miasta Szczyrk.