Festyn

09 lip 2024

W przedostatni weekend przed zako￱ńczeniem roku szkolnego, czyli 8 czerwca w Szkole
Podstawowej nr 2 w Szczyrku odbył się festyn. Zgodnie z tradycją zorganizowali go rodzice
uczni￳w klasy pierwszej. Wszyscy z pełnym zaangażowaniem i głowami pełnymi
wspaniałych pomysłó￳w przystąpili do pracy. Przy wsparciu pana Pawła Skuzy
przeprowadzono rozgrywki sportowe oraz trening na rolkach. Strefa rozrywki dla dużych
i małych, tj. dmucha￱ce, baloniada, stoisko prac artystycznych i rękodzieła, fanty, pokaz
umiejętności strażackich, także pyszne jedzenie, dobra muzyka – to wszystko złożyło się na
wspaniałą zabawę. Z kolei doznania kulturalne wzbogaciły występ uczni￳w klasy 2, któ￳rzy
przybliżyli sylwetkę patronki szkoły Kró￳lowej Jadwigi oraz występ zespołu Klimczok i
formacji tanecznej. Całości dopełniły doskonale przeprowadzone licytacje. Wszyscy
Rodzice uczni￳ów klasy pierwszej zasługują na owacje na stojąco.

 

Galeria zdjęć