DZIEŃ OWOCÓW W SZKOLE

28 mar 2019

Dzień Owoców w Szkole, który zorganizowaliśmy 22 marca,  był podsumowaniem cyklu zajęć poświęconych dyskusji na temat zdrowego żywienia i stylu życia. Pretekstem do rozmów stała się zaktualizowana Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla dzieci i młodzieży opracowana w lutym 2019 r. przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia pod kierownictwem prof. Mirosława Jarosza.