Dokumenty do pobrania

04 kw. 2023

rezygnacja ze szkoły ze względu na powrót na Ukrainę

Zwolnienie dziecka z lekcji

Rezygnacja ze szkoły ze względu na naukę on-line z Ukrainy

Zgłoszenie dziecka do szkoły