Apel z okazji Dnia Patronki Szkoły św. Kr￳lówej Jadwigi

09 lip 2024

Miłować czynem i prawdą.
Święta Jadwiga Kró￳lowa uczy nas tak właśnie”
/Jan Paweł II, Homilia Kanonizacyjna/

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kr￳lowej Jadwigi w Szczyrku 5 czerwca 2024 r. odbył się
uroczysty apel z okazji Dnia Patronki Szkoły Św. Kr￳lowej Jadwigi.
W tym roku przypadają dwie „okrągłe” rocznice związane z naszą patronką, a mianowicie 650.
rocznica urodzin świętej Jadwigi oraz 640. jej koronacji.
Jadwiga była trzecią i najmłodszą, po Katarzynie i Marii, c￳órką kr￳óla Węgier i Polski – Ludwika
Andegawe￱skiego i Elżbiety Bośniackiej. Po śmierci władcy, Węgrzy ogłosili siostrę Jadwigi – Marię
– kró￳lową, natomiast Polacy zaprosili na sw￳ój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16
października 1384 roku.
Z tej okazji uczniowie klasy drugiej SP2 pod kierunkiem wychowawczyni p. Małgorzaty
Tucholskiej-Górny przygotowali teatralny spektakl przypominający biografię Kr￳ólowej Jadwigi oraz
wartości, jakimi kierowała się w życiu, jako wzó￳r kobiety, mającej władzę kr￳óla, a jednocześnie
pokornie służącą innym swoją dobrocią i miłością.
Wszyscy mogliśmy przenieść się na chwilę w czasie do momentu, kiedy to tron w Polsce objęła
młoda kró￳lowa. Była to wspaniała lekcja historii w pięknej oprawie muzycznej i literackiej.

Galeria zdjęć