233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

07 maj 2024

W dniu 3 maja obchodzimy ważne święto – 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To wydarzenie, które ma ogromne znaczenie dla historii Polski i naszej tożsamości narodowej. W związku z tym klasa IV przygotowała apel, który odbył się już 24 kwietnia 2024 r. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i zaprzysiężeniem nowych członków. Następnie cała szkoła odśpiewała Hymn Polski.

Uczniowie przypomnieli najważniejsze informacje o Konstytucji 3 Maja:

  • Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki, który zwołano w październiku 1788 roku. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie, po amerykańskiej.
  • W 11 artykułach opisano zasady funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Konstytucja przekształcała Polskę w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy.
  • Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, dzień 3 maja został uznany za święto narodowe.

Święto to jest wspaniałą okazją, by podkreślić rolę patriotyzmu i znaczenie słów „Ojczyzna” dla Polaków. To także moment celebracji naszych narodowych tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Galeria zdjęć